Търсене само за една компания или
човек навсякъде по света

Актуализиране на моите лични данни:

Уважаеми потребител на Infobel,

Бихме искали да ви информираме, че добавените в базата данни на Infobel данни ще бъдат включени също и на други уебсайтове партньори на Infobel.

Информация за контакти, която ще бъде премахната от базата данни на Infobel, ще бъде премахната и от други уебсайтове партньори на Infobel.
Ако обаче желаете да премахнете данните си от всички указатели, ще трябва да се свържете директно с доставчика си на телефонни услуги.

Уважаеми потребител на Infobel,

Всички данни за контакт, които премахнем от базата данни на Infobel, ще бъдат премахнати и от уебсайтовете на други партньори на Infobel. Ако обаче желаете вашите данни за контакт да бъдат премахнати от всички указатели, ще трябва да се свържете със своя телефонен оператор.

Дружеството Kapitol не може да носи отговорност за оттегляне на данни, показани на други уебсайтове или на други електронни медии, на които то не ги е предоставило.

ВАЖНО: Някои уебсайтове съхраняват в кешпамет извършените на нашия уебсайт търсения. Тъй като тези практики не са разрешени, ние не поемаме произтичащите от това задължения и си запазваме правото да предприемем правни действия срещу всеки, който ги прилага.

Продължаване